Aktuality


Pozvánka na seminár Rodový nesúlad, genderová dysfória, transsexualita

uverejnené 8. 5. 2021, 13:10 používateľom Jaromíra Fodorová

Na seminári sa budeme venovať pohľadu na vývin pojmu , súčasné definovanie aj diagnostické kritéria akceptovanej klasifikácie u detí, adolescentov a dospelých. Pozornosť dostanú aj etiologické faktory (biologické a psychologické), možnosti psychodiagnostiky a potreba diferenciálnej diagnostiky. V ďalšej časti sa budeme venovať psychoterapeutickej práci pri coming oute, prípadnej psychoterapii  dysfórii z  gendrového nesúladu, ako aj predchádzaniu sebapoškodzovania a riziku suicidality. Diagnostická aj psychoterapeutická práca  bude dokreslená kazuistickými prípadmi.

Dátum konania: 5.6. 2021

Začiatok: 9.00

Koniec: 18.00

Seminár sa uskutoční dištančnou formou prostredníctvom aplikácie zoom. Prihlásení dostanú po uhradení účastníckeho poplatku pozvánku vo forme linku. Seminár je kreditovaný Slovenskou komorou psychológov.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť u Dr. Jánoškovej na emailovej adrese: janoskova.j@gmail.com, SMS na 0905253829

Cena poplatku: 85€

Počet účastníkov je obmedzený

Seminár je určený odbornej verejnosti.

Seminár kredituje Slovenská komora psychológov ako súčasť sústavného vzdelávania zdravotníckych     pracovníkov.

Fungujeme aj počas pandémie

uverejnené 16. 2. 2021, 13:56 používateľom Jaromíra Fodorová

Naša ambulancia funguje aj počas pandémie Covid-19.  Psychologické vyšetrenie na zbrojný preukaz a na výkon práce môžete absolvovať u nás v ambulancií. Objednať sa môžete na čísle 0908 743 734. Poprosíme o dodržiavanie zásad R-O-R. Psychoterapiu poskytujeme cez telefón a cez Skype.

Otvárame výcvik v katatýmne imaginatívnej psychoterapií

uverejnené 21. 6. 2016, 12:47 používateľom Jaromíra Fodorová

Vážené kolegyne a kolegovia. Dovoľujeme si vám oznámiť, že od septembra 2016/ 23.-25.9/ začíname výcvik v katatýmne imaginatívvnej psychoterapii, ktorý je garantovaný v zmysle zákona ako vzdelávanie v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia, pod vedením PhDr. Jánoškovej. Zabezpečujeme v ňom sebaskúsenosť v seminároch, individuálnu cvičnú terapiu a teoretické vzdelávanie spolu so  Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou a Slovenským inštitútom pre vzdelávanie v psychoterapii.

Úvodný seminár, ako je vyššie uvedené sa bude konať  23.9 so začiatkom o 15,OO, ukončenie bude 25.9.2016 okolo obeda. Miesto konania bude Bratislava - Michalská 2 - ambulancia Dr. Jánoškovej.

Suma za seminár je 100,-€

Záväzne sa môžete prihlásiť na mail: janoskova.j@gmail.com, tel. kontakt 0905253829.

Akceptovaných bude prvých 12 prihlásených.

bližšie informácie o vzdelávaní v terapii KIP môžete získať na našej stránke www.sskip.eu.

Pozvánku s presnými informáciami zašleme prihláseným.

S pozdravom. Jánošková

18. medzinárodný seminár pre Katatýmne imaginatívnu psychoterapiu

uverejnené 15. 3. 2016, 7:09 používateľom Jaromíra Fodorová   [ aktualizované 15. 3. 2016, 12:35 ]

21-24.4 sa bude v Trenčianskych Tepliciach konať 18. medzinárodný seminár pre Katatýmne imaginatívnu psychoterapiu. Záujemci sa môžu prihlásiť na množstvo 
zaujímavých seminárov. V ponuke je je tzv. základný A seminár, ktorý vedie PhDr. Jánošková. Seminár je určený pre nových záujemcov o túto metódu. Okrem toho je na výber spomedzi viacerých špeciálnych intenzívnych seminárov pod vedením odborníkov v KIP, napríklad  diagnostika a terapia psychosomatických ochorení, práca s genogramom, KIP ako krátkodobá terapia a iné. Okrem špeciálnych seminárov sa účastníci môžu tešiť na zaujímavé teoretické semináre a teoretické prednášky. Viac informácií a prihlásiť sa môžete na
http://www.sskip.eu/TrencianskeTeplice/SK_verzia/index8.htmŠťastné a veselé

uverejnené 24. 12. 2015, 4:41 používateľom Jaromíra Fodorová

Šťastné a veselé Vianoce, príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roka praje PhDr. Jánošková.

Supervízny seminár 4-6. Decembra

uverejnené 22. 10. 2015, 11:00 používateľom Jaromíra Fodorová   [ aktualizované 22. 10. 2015, 11:40 ]

Supervízny seminár sa bude konať 4-6. Decembra pod vedením PhDr. Jaromíry Jánoškovej. Miesto konania je ambulancia PhDr. Jánoškovej na Michalskej č. 2. Začiatok seminára je v piatok o 15.00.
Prihlásiť sa môžete cez mail na janoskova.j@gmail.com, alebo na čísle 0905 253 829.
Seminárny poplatok pre členov SSKIP je 90 Eur, pre nečlenov SSKIP: 105 Eur, uhradiť ho treba bankovým prevodom do 24.11. 2015 na účet: IBAN: SK
58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská11, Bratislava, variabilný symbol: 041215.
Prihlásení účastníci dostanú následne pozvánku s údajmi o platbe.

Výcvikový seminár C3 v Katatýmno Imaginatívnej Psychoterapií vedený PhDr. Jaromírou Jánoškovou

uverejnené 7. 6. 2015, 13:35 používateľom Jaromíra Fodorová

19-21 júna sa bude v Prahe konať výcvikový seminár C3 pre psychoterapeutov v KIP vzdelávaní, ktorý bude viesť PhDr. Jaromíra Jánošková. 
Viac informácií na stránke Českej spoločnosti pre Katatýmno Imaginatívnu Psychoterapiu: http://www.cskip.cz/seminare.php?lang=1

8 Dôvodov prečo je ťažké prekonať traumu z detstva

uverejnené 7. 6. 2015, 12:54 používateľom Jaromíra Fodorová

Tí, ktorí boli v detstve zanedbávaní, fyzicky alebo psychicky týraní, či sexuálne zneužívaní si často nesú so sebou svoje bremeno aj do dospelosti. 80% týraných detí trpí v rannej dospelosti psychickými problémami. Prečo je také ťažké prekonať traumu z detstva?  Tu je 8 hlavných dôvodov:

 

1. Dôvod psychických problémov nemusí byť vždy zrejmý. Traumu v detstve si človek nie vždy spojí so svojimi aktuálnymi ťažkosťami.

2. Iné problémy, napríklad závislosti od alkoholu alebo od drôg, môžu byť také vážne, že človeka buď pohltia, alebo sa ich snaží prekonať a potom mu nezostane dostatok energie na vyrovnávanie sa s traumou. 

3. Závažné traumy spôsobujú biologické zmeny v štruktúre a fungovaní mozgu, ktoré môžu súvisieť  napríklad s depresiou, s úzkosťou, alebo s inými psychickými problémami. Človek tieto „stavy“ považuje za svoje vlastné a nevníma súvislosť s traumatickými zážitkami.

4. Prekonávanie traumy si vyžaduje spracovať ju, pričom spomienky niekedy bývajú príliš bolestivé, preto sa im človek radšej vyhýba.

5. Spracovať a uzavrieť traumu sťažuje to, že je ťažké až nemožné konfrontovať tých, ktorí ju spôsobili.

6. Traumatizovaní dospelí cítia, že v ich živote niečo chýba. Niekedy namiesto toho, aby sa najprv snažili pomôcť sami sebe, hľadajú oporu vo vzťahoch, v ktorých zažívajú ďalšie utrpenie. 

7. Trauma prináša pocity, ktoré dieťa nevie spracovať, preto sa niekedy emočne „vypne“. Vyhýbanie sa pocitom  a ploché emočné prežívanie spôsobuje ťažkosti nie len pri prekonávaní traumy, ale aj pri nadväzovaní zdravých vzťahov v dospelosti.

8. Dieťa verí tomu čo dospelí hovoria. Ak mu hovoria, že je zlé, neschopné, alebo slabé môže sa s tým stotožniť, čo sťažuje zmeny v dospelosti.

 

Zdroj a viac info: https://www.psychologytoday.com/blog/where-science-meets-the-steps/201505/8-reasons-its-so-hard-overcome-tough-childhood?utm_source=FacebookPost&utm_medium=FBPost&utm_campaign=FBPost

ACE QUIZ - Test nepriaznivých zážitkov z detstva

uverejnené 1. 6. 2015, 12:34 používateľom Jaromíra Fodorová

V linku pripájame odkaz na ACE QUIZ. Otázky sa zameriavajú na zanedbávanie, fyzické a psychické týranie a zneužívanie v detstve. Čím vyššie je ACE skóre, tým vyššia je pravdepodobnosť výskytu psychických ťažkostí.

Upozorňujeme, že ACE skóre je orientačné. Neberie do úvahy vplyv negatívnych faktorov, ako napríklad šikanu v škole, užívanie alkoholu a iných látok. Na druhej strane nezahŕňa ani pozitívne skúsenosti, ako dobré vzťahy s niektorými členmi rodiny, alebo s inými dospelými, ktoré pomáhajú budovať psychickú odolnosť.

 

http://www.npr.org/sections/health-shots/2015/03/02/387007941/take-the-ace-quiz-and-learn-what-it-does-and-doesnt-mean

1-9 of 9