VZDELÁVANIE, VÝCVIK A SUPERVÍZIA PRE KOLEGOV

    Ako cvičná a výcviková psychoterapeutka pre Slovenskú spoločnosť pre katatýmno-imaginatívnu psychoterapiu garantujem praktickú časť vzdelávania. Od roku 1999 ponúkam individuálnu sebaskúsenostnú terapiu kolegom, ktorí majú záujem stať sa psychoterapeutmi. Okrem toho spolu s ostatnými docentmi pre vzdelávanie vediem zážitkové semináre KIP.

Pre Slovenskú psychoterapeutickú spoločnosť prednášam teóriu psychoterapie, ako i teóriu psychoterapie vo vzťahu ku KIP metóde. Termíny prednášok a seminárov môžete nájsť na stránkach Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti http://www.psychoterapia-sk.sk/ a Slovenskej spoločnosti pre katatýmno-imaginatívnu psychoterapiu http://www.sskip.szm.com/ 

Ako supervízorka ponúkam supervíziu pre pomáhajúce profesie. Individuálne stretnutia je možné dohodnúť telefonicky, zatiaľ čo termíny supervíznych seminárov KIP budú uverejnené na stránke SSKIP http://www.sskip.szm.com/

Comments