Cieľom psychodiagnostiky je čo najbližšie a najobjektívnejšie spoznanie psychických vlastností, schopností a čŕt klienta za pomoci rozhovoru, pozorovania a testových a klinických štandardizovaných metód. Diagnostika môže byť konečnou požiadavkou klienta, ale môžno ju využiť aj na začiatku terapie, s cieľom lepšieho spoznania problémov klienta, rovnako ako aj jeho rezerv a silných stránok, o ktoré sa možno oprieť pri liečebnom procese.
 


      
 


        V rámci psychodiagnostiky ponúkame:
        • celkovú psychodiagnostiku
        • parciálnu psychodiagnostiku (osobnosť, intelekt, pamäť, schopoností...)
        • vyšetrenie psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva
        • diferenciálnu diagnostiku psychických ťažkostí ako sú napríklad depresia, úzkosť a iné
        • diagnostiku študíjnych predpokladov a predpokladov na výkon povolania
        • sexuologickú diagnostika

    Dĺžka vyšetrenia je rôzna v závislosti od požiadaviek klienta. Na vyšetrenie je preto potrebné objednať sa vopred na telefónnom čísle 0908 743 734. 
Na psychodiagnostické vyšetrenie sa netreba vopred pripravovať. Ideálne je však prísť odpočinutý a v dobrom psychickom stave.

Comments