PSYCHOTESTY NA ZBROJNÝ PREUKAZ
    Zo zákona má každý žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu, alebo držiteľ zbrojného preukazu povinnosť podrobiť sa vyšetreniu psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva. Viac informácií vo Vyhláške ministerstva Zdravotníctva Slovenskej republiky č. 105/ 2012 Z.z.
 
Čo ma čaká na psychologickom vyšetrení?
    
    Psychologické vyšetrenie trvá približne dve hodiny.
Pozostáva z vyplnenia čestného prehlásenia, zberu anamnestických údajov a vyšetrenia osobnosti, intelektovej úrovne a senzomotorických schopností posudzovaného.
Na samotné vyšetren
ie sa netreba špeciálne pripravovať, odporúčame však prísť odpočinutý a v dobrom psychickom stave. Pred vyšetrením klient nesmie použiť psychotropné látky, drogy, ani alkohol. 

Čo si mám so sebou priniesť?
 
-občiansky preukaz
-dioptrické okuliare, pokiaľ ich nosíte
-potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od vášho lekára
-vyplnené čestné prehlásenie, ktoré nájdete tu:

 


Ako sa môžem objednať?
 
    Vyšetrenie je potrebné dohodnúť si vopred.
Objednať sa môžete telefonicky na telefónom čísle 0908 743 734,
alebo mailom na adrese fodorova.j@gmail.com
 
Koľko stojí psychologické vyšterenie?
 
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na držanie strelnej zbrane stojí 80 Euro.
 
    Ďalšie užitočné informácie o tom ako, kedy, a kde si môžete vybaviť záležitosti týkajúce sa žiadosti o zbrojný preukaz:
 
 
A ešte niečo o nás na facebooku
 

 

 

Comments