PSYCHOTERAPIA
   
Psychoterapia je metóda vhodná pre ľudí, ktorí sú pripravení postaviť sa zoči voči svojim problémom. Nezáleží na tom, či sa jedná o ťažkosti osobné, vzťahové, pracovné, či iné, dôležitá je odhodlanosť klienta riešiť ich. Akú úlohu zohráva v tomto procese psychoterapeut? Úlohou psychoterapeuta, je profesionálne sprevádzanie klienta pri riešení jeho problémov.. Psychoterapeut vám pomôže pozrieť sa na záležitosti, s ktorými si neviete rady z iného uhla. Bude vás postupne konfrontovať s vašimi problémami, podporí vás pri ich riešení a v neposlednom rade vám poskytne podporu v ťažkých chvíľach.
  
    V súčasnosti existuje mnoho psychoterapeutických smerov. Ako certifikovaná psychoterapeutka vychádzam z dynamického a katatýmno imaginatívneho prístupu. Psychodynamická psychoterapia uznáva vplyv zážitkov z minulosti na súčasné ťažkosti. V priebehu psychoterapie sa terapeut snaží sprostredkovať klientovi náhľad na jadro jeho problémov. Postupne ako klient stále viac rozumie tomu, čo sa v jeho živote deje, preberá zodpovednosť nad svojím životom a v ťažkých životných situáciach získava možnosť voľby. Viac informácií nájdete na stránke Slovenského inštitútu psychodynamickej psychoterapie http://www.sipp.sk/

    Katatýmne imaginatívna psychoterapia (KIP) patrí medzi hlbinné psychoterapeutické smery. Ako už naznačuje názov, metóda pracuje s klientovymi imagináciami, ktoré svojou podstatou pripomínajú denné sny. KIP vychádza zo skutočnosti, že predstavy ktoré produkuje pacient v uvoľnenom stave, vychádzajú z jadra jeho osobnosti. Tieto imaginácie bývajú späté s jeho aktuálnymi i dlhotrvajúcimi problémami, s jeho emóciami a s jeho zdrojmi. V praxi psychoterapia vyzerá tak, že klient svoju imagináciu na vopred dohodnutú tému bezprostredne zdieľa s psychoterapeutom. Psychoterapeut klienta v jeho imaginácií sprevádza, nabáda ho k hlbšiemu preskúmaniu jeho predstáv, k tomu aby čelil vynárajúcim sa konfliktným témam, pomáha klientovi objavovať vnútorné zdroje riešenia problémov a poskytne mu emocionálne oporu. Imaginácie prinášajú cenný materiál, na ktorom môžu terapeut s pacientom v psychoterapií ďalej pracovať. Viac informácií nájdete na stránke Slovenskej spoločnosti pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu http://www.sskip.szm.com/
Comments