PSYCHOTESTY SBS
Záujemcom o výkon práce v súkromnej bezpečnostnej službe (SBS) ponúkame vyšetrenie psychickej spôsobilosti, ktoré je povinné podľa zákona 33/2006:
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-33
Psychotesty sú povinné bez ohľadu na to, či pracovník súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) nosí pri výkone práce zbraň, alebo nie.
Spôsobilosť na výkon práce je posudzovaná klinicko-psychologickými metódami: rozhovorom, pozorovaním a testami.
Na psychologické vyšetrenie sa nemusíte vopred pripravovať, je však vhodné aby ste prišli oddýchnutý. Nezabudnite si so sebou doniesť:
  • občiansky preukaz
  • doklad o zdravotnej spôsobilosti
  • dioptrické okuliare, ak nosíte

Cena za vyšetrenie je 70 Euro.

Objednať na vyšetrenie sa môžete na telefónnom čísle 0908 743 734,

alebo mailom na fodorova.j@gmail.comComments