Aktuality‎ > ‎

Pozvánka na seminár Rodový nesúlad, genderová dysfória, transsexualita

uverejnené 8. 5. 2021, 13:10 používateľom Jaromíra Fodorová

Na seminári sa budeme venovať pohľadu na vývin pojmu , súčasné definovanie aj diagnostické kritéria akceptovanej klasifikácie u detí, adolescentov a dospelých. Pozornosť dostanú aj etiologické faktory (biologické a psychologické), možnosti psychodiagnostiky a potreba diferenciálnej diagnostiky. V ďalšej časti sa budeme venovať psychoterapeutickej práci pri coming oute, prípadnej psychoterapii  dysfórii z  gendrového nesúladu, ako aj predchádzaniu sebapoškodzovania a riziku suicidality. Diagnostická aj psychoterapeutická práca  bude dokreslená kazuistickými prípadmi.

Dátum konania: 5.6. 2021

Začiatok: 9.00

Koniec: 18.00

Seminár sa uskutoční dištančnou formou prostredníctvom aplikácie zoom. Prihlásení dostanú po uhradení účastníckeho poplatku pozvánku vo forme linku. Seminár je kreditovaný Slovenskou komorou psychológov.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť u Dr. Jánoškovej na emailovej adrese: janoskova.j@gmail.com, SMS na 0905253829

Cena poplatku: 85€

Počet účastníkov je obmedzený

Seminár je určený odbornej verejnosti.

Seminár kredituje Slovenská komora psychológov ako súčasť sústavného vzdelávania zdravotníckych     pracovníkov.

Comments