Aktuality‎ > ‎

8 Dôvodov prečo je ťažké prekonať traumu z detstva

uverejnené 7. 6. 2015, 12:54 používateľom Jaromíra Fodorová

Tí, ktorí boli v detstve zanedbávaní, fyzicky alebo psychicky týraní, či sexuálne zneužívaní si často nesú so sebou svoje bremeno aj do dospelosti. 80% týraných detí trpí v rannej dospelosti psychickými problémami. Prečo je také ťažké prekonať traumu z detstva?  Tu je 8 hlavných dôvodov:

 

1. Dôvod psychických problémov nemusí byť vždy zrejmý. Traumu v detstve si človek nie vždy spojí so svojimi aktuálnymi ťažkosťami.

2. Iné problémy, napríklad závislosti od alkoholu alebo od drôg, môžu byť také vážne, že človeka buď pohltia, alebo sa ich snaží prekonať a potom mu nezostane dostatok energie na vyrovnávanie sa s traumou. 

3. Závažné traumy spôsobujú biologické zmeny v štruktúre a fungovaní mozgu, ktoré môžu súvisieť  napríklad s depresiou, s úzkosťou, alebo s inými psychickými problémami. Človek tieto „stavy“ považuje za svoje vlastné a nevníma súvislosť s traumatickými zážitkami.

4. Prekonávanie traumy si vyžaduje spracovať ju, pričom spomienky niekedy bývajú príliš bolestivé, preto sa im človek radšej vyhýba.

5. Spracovať a uzavrieť traumu sťažuje to, že je ťažké až nemožné konfrontovať tých, ktorí ju spôsobili.

6. Traumatizovaní dospelí cítia, že v ich živote niečo chýba. Niekedy namiesto toho, aby sa najprv snažili pomôcť sami sebe, hľadajú oporu vo vzťahoch, v ktorých zažívajú ďalšie utrpenie. 

7. Trauma prináša pocity, ktoré dieťa nevie spracovať, preto sa niekedy emočne „vypne“. Vyhýbanie sa pocitom  a ploché emočné prežívanie spôsobuje ťažkosti nie len pri prekonávaní traumy, ale aj pri nadväzovaní zdravých vzťahov v dospelosti.

8. Dieťa verí tomu čo dospelí hovoria. Ak mu hovoria, že je zlé, neschopné, alebo slabé môže sa s tým stotožniť, čo sťažuje zmeny v dospelosti.

 

Zdroj a viac info: https://www.psychologytoday.com/blog/where-science-meets-the-steps/201505/8-reasons-its-so-hard-overcome-tough-childhood?utm_source=FacebookPost&utm_medium=FBPost&utm_campaign=FBPost
Comments